Storitve

Video

Ponujamo izdelavo naslednjih video vsebin; dokumentarni filmi, TV-oglasi, predstavitveni filmi za podjetja in izdelavo igranih serij.

Fotografija

Ponujamo fotografske storitve na naslednjih področjih: dokumentarna fotografija, produktna fotografija, oglaševalska fotografija, portretna fotografija in fotografiranje dogodkov.

Spletne strani

Ponujamo izdelavo spletnih strani, spletnih portalov in spletnih trgovin.

Design

Ponujamo oblikovanje logotipa in drugih vizualnih elementov. Primarni elementi celostne grafične podobe so oblika in barva logotipa, izbor barv, izbor pisave, oblika vizitke ter oblika dopisne dokumentacije. Dodatni elementi podobe so, brošure, katalogi, vabila, letaki in oblikovanje označevalnih ter razpoznavnih tabel in zastav.

2D/3D Animacija

Ponujamo 2D in 3D animiranje video vsebin. Animacija (latinsko animare – obuditi v življenje) je iluzija gibanja, ki se doseže s hitrim prikazovanjem sličic. Modele predmetov je mogoče animirati tako, da se s časom spreminja njihova lega, velikost, oblika, barva, tekstura itd. Animirati je mogoče tudi osvetlitev predmetov in lego kamere.

First, think. Second, dream. Third, believe. And finally, dare.

Walt Disney