Project Description

Wider

Za potrebe EU projekta Wider smo izdelali animirani Video, ki gledalca na prijazen način popelje v središče problematike starostnikov in podjetij, ki poskušajo odgovorit na njihove potrebe. Partnerske države projekta: Italija, Francija, Španija, Grčija, Portugalska, Slovenija, Bosna in Hercegovina.

Evropsko prebivalstvo se stara, kar pomeni, da število ljudi, starejših od 65 let narašča. Ta trend staranja predstavlja številne družbene spremembe in izzive, za katere potrebujejo ustrezne rešitve, ki jih je treba najti.

Glavni cilj projekta Wider je prispevati k identifikaciji in krepitvi inovacijskih zmogljivosti, upravljanje znanja in povezovanja malih in srednjih podjetij na področju Sredozemlja, z namenom izboljšanja položaja njihovih produktov. Glavni fokus je na izdelavi pametnih stanovanj za aktivno in samostojno življenje starostnikov v sedmih regionalnih industrijskih sredozemskih območjih.

PURCHASE AVADA