Project Description

Za Lokalno akcijska skupina LAS Srce Slovenije smo izdelai spletni portal LAS http://las-srceslovenije.si/sl_SI/

Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije je tudi v novem programskem obdobju 2014-2020 organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Srce Slovenije.