Storitve

Animacija

Ponujamo 2D in 3D animiranje video vsebin. Animacija (latinsko animare – obuditi v življenje) je iluzija gibanja, ki se doseže s hitrim prikazovanjem sličic. Modele predmetov se lahko animira tako, da se s časom spreminja njihova lega, velikost, oblika, barva, teksturo itd. Animira se lahko tudi osvetlitev predmetov in lega kamere.