Marketinške kampanje

Naj bo vaša zgodba slišana

Namen marketinške kampanje je ozaveščanje ljudi o določenem produktu ali storitvi z namenom prodaje. Marketing je znanost o izbiri ciljnega trga s pomočjo analize trga in segmentacije trga, kakor tudi razumevanje vedenja potrošnikov in zagotavlja vrhunske vrednosti za kupca.


Potrošniki vidijo na tisoče oglasov vsak dan. Mi vam pomagamo izstopiti iz te množice. S cilno usmerjeno kampanjo vam pomagamo komunicirati s potrošniki podzavestno in zavestno in jih s pomočjo različnih komunikacijskih elementov spodbujati k nakupnim odločitvam. Marketinška kampanja je lahko komunicirana s pomočjo enega ali večjih kanalov, kot so internet, TV, radio, tiskani oglasi, billboardi itd. Marketinško kampanjo pripravimo skozi več korakov; Analiza trga, segmentacija trga, priprava strategije, izvedba,izbor medijev, plasiranje kampanje v javnsot in merjenje rezultatov.