Projekti

Šentrupert

Za Ministrstvo za okolje in prostor smo izdelali projektno nalogo z naslovom “PROMOCIJA TRAJNOSTNE RABE LESNE BIOMASE KOT RAZVOJNE PRILOŽNOSTI”

Cilj naloge je bil prikazati lokalna okolja, kot priložnost za krepitev energijske učinkovitosti in energijske samooskrbe. Občino Šentrupert smo vzeli, kot primer dobre prakse Vsako okolje je edinstveno. V vsakem okolju se skrivajo potenciali, ki jih lahko še bolje izkoristimo. Ko imamo cilj, se lahko odpravimo na pot.

Občina Šentrupert, ki leži v Srcu Slovenije, je svoje potenciale prepoznala na področju lesa, gozdov. Za cilj si je zadala postati samooskrbna skupnost. Ustanovljena leta 2007 se je podala na pot iskanja načinov, ki bi prispevali k temu, da bi čim več ustvarjenega bogastva ohranili v okviru svoje lokalne skupnosti. Krepitev kakovosti bivanja je bilo vodilo, ko so se odločali za projekte, ko so presojali, kateri investiciji reči da. Največji uspeh so zadovoljni krajani in nova delovna mesta.

Dejstva, na katera so v občini Šentrupert posebej ponosni

  • Poraba energije v javnih objektih, ki so v lasti občine, je povprečno 40% manjša kot pred pristopom k projektom energijske učinkovitosti.
  • Poraba energije v zaporih Dob se je zmanjšala za 15 do 20%
  • Zgradili so leseni vrtec, ki na leto namesto 170 KW na KM2, porabi le 25KW na KM2.
  • Inovativna čistilna naprava, ki so jo izvedli v okviru projekta Rusalca, ki se sofinancira s strani programa LIFE Plus, dodatno prečisti odpadno vodo s pomočjo nano-delcev nič valentnega železa, kar pripelje do čistosti vode pitne kakovosti. Vodo vračajo v povratni sistem za ponovno uporabo. Kar 1/3 porabljene vode se na ta način prečisti in vrne v omrežje za ponovno uporabo (zmanjšana poraba vode za 30%).
  • Postavili so Deželo kozolcev, ki je pritegnila že 40.000 obiskovalcev iz celega sveta. S trajnostno zasnovanimi projekti je bilo ustvarjenih 10 novih delovnih mest. (5 delovnih mest neposredno v javnem podjetju energetika Šentrupert, 5 delovnih mest v okviru delovanja Lesno predelovalnega centra Šentrupert), število pa še narašča.